Υπηρεσίες PC World - Σαντορίνη

  ›  Υπηρεσίες PC World - Σαντορίνη

Η αγορά και μόνο προϊόντων πληροφορικής δεν εξασφαλίζει την αδιάλειπτα σωστή λειτουργία τους.

Πολύ δε περισσότερο όταν πρόκειται για συστήματα επαγγελματικής χρήσης.

Απαιτούνται κατά περίπτωση εργασίες:

Στην PC World η πώληση ενός προϊόντος (λογισμικού ή συσκευής) είναι μόνο η αρχή στη σχέση μας με τον πελάτη.

Η υποστήριξη όλων των παραπάνω περιπτωσεων αποτελεί σημαντικότατο τμήμα των δραστηριοτήτων μας.