Υπηρεσίες PC World - Σαντορίνη

  ›  Υπηρεσίες PC World - Σαντορίνη

Η αγορά και μόνο προϊόντων πληροφορικής δεν εξασφαλίζει την αδιάλλειπτα σωστή λειτουργία τους. Πολύ δε περισσότερο όταν πρόκειται για συστήματα επαγγελματικής χρήσης.

Απαιτούνται κατά περίπτωση εργασίες:

Στην PC World η πώληση ενός προϊόντος (λογισμικού ή συσκευής) είναι μόνο η αρχή στη σχέση μας με τον πελάτη. Η υποστήριξη σε όλες τις παραπάνω εκφάνσεις αποτελεί σημαντικότατο τμήμα στις δραστηριότητές μας.