Ολοκληρωμένες Λύσεις PC World - Σαντορίνη

  ›  Ολοκληρωμένες Λύσεις PC World - Σαντορίνη

Ο βασικότερος παράγοντας οργάνωσης και συνεπώς αύξησης της παραγωγικότητας για οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα είναι η μηχανοργάνωση.

Συγκεντρώνοντας όλο το πληροφοριακό υλικό της επιχείρησης σε έναν ή περισσότερους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δίνεται η δυνατότητα επεξεργασίας και συνεχούς επικαιροποίησής τους.

Ανάλογα με το χαρακτήρα της εκάστοτε επιχείρησης, η μηχανοργάνωση μπορεί να συμβάλλει καταλυτικά στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση τομέων, όπως:

  • η διακίνηση προϊόντων (από τη διαδικασία παραγγελιών, μέχρι και την πώληση)
  • η οργάνωση πελατολογίου
  • οι λογιστικές διαδικασίες
  • η ροή εργασιών
  • η επικοινωνία μεταξύ τομέων και συνεργατών
  • η επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές
  • καμπάνιες προώθησης και marketing

H PC World παρέχει έτοιμες λύσεις μηχανοργάνωσης για κάθε είδους επιχείρηση, εφόσον εγκαθιστά ολοκληρωμένα συστήματα εφαρμογών:

με δυνατότητες πλήρως παραμετροποιημένες και προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, αλλά και δημοσίευσης στο internet.